Észlelés fejlesztése

Melyek az észlelés különböző területei?

nevető gyermek rácsos labdávalAz értelmi funkciók fejlesztésének első lépcsőfoka az észlelés fejlesztése. Az észlelés több területet foglal magába. Ezek a következők: vizuális-, téri-, tapintási-, mozgásos- és hallási észlelés. Az érzékszervi tapasztalatok képezik a tanulás alapját, ezért fontos, hogy ezeken a területeken minél kevesebb problémája legyen gyereknek és felnőttnek egyaránt.

Milyen játékokat használjunk az észlelés fejlesztésére?

Vizuális észlelés fejlesztőjátékai

Mit látunk, hogyan látjuk, látjuk-e? Ha úgy itéljük meg, hogy gyermekünk vízuális észlelésével baj van, először nézessük meg szemorvossal. Ha a látása rendben van, akkor következhetnek a fejelsztő gyakorlatok. Milyen játékokat ajánlunk? Íme a lista.

 • Alak-háttér típusú játékok (pl. képben megtalálni az adott kis képet, „belelátni”, mögélátni)
 • Alakállandóságot igénylő feladatok (pl. keressünk négyzetet, kicsit, nagyot, sárgát, kéket, stb.- a lényeg, hogy mindig a négyzetre figyeljünk)
 • Formaalakítás: csoportosítás, párosítás, azonosságok megkeresése, pl. lottók, dominók, minták rajzolása, festése
 • A rész-egész viszonylatok megismertetése (pl. részekből különböző alakzatok összerakása, puzzle, bármilyen kirakók)
 • Szemmozgás tudatos kontrollja, mozgó tárgyak követése, szemmel követés (pl. az álló pályán guruló golyó, golyópálya)
 • Vizuális zártság – az egész észlelése (pl. Mi hiányzik? típusú játékok, hiányos képek felismertetése, rejtett figurák megtalálása)
 • Vizuális ritmus, vizuális minták folytatása, rajzos vagy képes minták kiegészítése, sorminták rajzolása
 • Vizuális helyzet, pozíció felismerése (pl. mágneses táblán alakzatok elhelyezése, szimmetria-játékok, elforgatások alakzatok megfigyelése)
 • Vizuális memória fejlesztése: vizuális mintát felismerni, felsorolni, kirakni, emlékezetből kirakni
 • Vizuális időrendiség felismerése, képekben elmesélt történetek kirakása, mi történt először, mi következik

A szem-kéz koordináció fejlesztése a vizuális észleléshez kapcsolódik, de ez egyben mozgásfejlesztés is! Ezt általában a finommotorika fejlesztésének nevezik.
A finommotorikai foglalkozásokhoz a következő játékokat, eszközöket javasoljuk: gyurma, építőjáték, fűzőjáték, mintalyukasztó, puzzle, lyukastábla, olló, papír, ceruza. Tulajdonképpen minden olyan játék fejleszti a finommotorikát, amihez a kéz finom mozgásai szükségesek (pl. mikádó, delfin egyensúlyozó)
számok betűk mágneses táblán

Téri észlelés fejlesztőjátékai

Ezeknek a játékoknak a célja a térbeli helyzet, a térbeli viszonyok megláttatása. Azaz, a kisgyereknek tökéletesen meg kell tanítani a jobb-bal irányokat, előtte, mögötte, mellette, alatta, felette, stb. elhelyezkedést.
A feladathoz megfelelő játékok a szöges táblák, lyukas táblák, mágneses kirakó táblák, különböző színű és formájú mágneses elemek.

tapintós memória játékTapintásos észlelés fejlesztőjátékai

A tapintásos észlelés (idegen szóval a taktilis észlelés) lényege, hogy tapintás alapján kell felismerni, párosítani, sorbarakni tárgyakat méret, forma, anyag, felület alapján. A fejlesztéséhez a következő játékokat, foglalkozásokat javasoljuk.

 • Érzékelő zacskó, elvarázsolt zsák
 • Mindenféle gyurmázási játék
 • Formák, méretek alakítása minta után kartonból, gyurmából
 • Ritmikus sorok – vizualitással, vagy nélküle

óriás bilibón tornázó gyermekMozgásos észlelés fejlesztése

A mozgásos észlelést a szakemberek kinesztetikus észlelésnek nevezik. Ennek a képességnek a birtokában tudunk csukott szemmel is mozgásokat végezni, vagy a hátunkra rajzolt alakzatot felismerni, utánozni. A lényeg, hogy az észlelés a mozgás alapján történik, szemmel nem látjuk az alakzatokat. Ezekhez a feladatokhoz a papír, színesceruza, zsírkréta, aszfaltkréta nyújt segítséget. Ha ezek közül egyik sem elérhető, a hátunk és az ujjaink mindig „kéznél” vannak, rajzolhatunk a gyerek hátára, neki pedig fel kell ismerni a szivecskét, amit Anyuci neki küld.

CD lemez és képekHallási észlelés fejlesztőjátékai

Ennek a területnek is van egy szép idegen neve, auditív észlelésnek nevezik. Ilyenkor a hallás során nyert információt dolgozzuk fel, azt értelmezzük. Ez a terület nagyon fontos többek között a beszéd fejlődéséhez.
Gondoljunk csak arra, hogy gyermekünk hányszor nem rakja el a játékait, hiába kérjük tőle – nos, ez is a hallás észleléshez tartozik. Bár ilyenkor nem biztos, hogy az észleléssel van a probléma! A hallási észlelés fejlesztéséhez nagyon jó eszközök a hangszerek. Jó ha van kéznél játék dob, xilofon, csengő. Szintén remekül használhatók a CD-re felvett különböző hangok, például állatok hangjai, munka hangjai, napi tevékenység hangjai. Ezeket a hangokat játsszuk le, majd mondassuk el a gyerekkel, hogy mit hallott. Először lehet egyenként, de kombinálhatjuk a memória fejlesztésével is, ha több hang sorrendiségére is emlékezni kell.