Figyelem fejlesztése

Figyelem fejlesztésének játékai

egymás fülébe suttogó kislányokHányszor mondjuk gyermekünknek, hogy „Figyelj már rám!”. Ezzel a mondattal arra ösztönözzük a lurkót, hogy szándékosan figyeljen ránk. A szándékos figyelem mellett az önkéntelen figyelemmel is rendelkezünk, például egy leesett pohár hangjára felkapjuk a fejünket.
A figyelem az egyik fontos alapja a hatékony tanulásnak. Szerencsére a figyelem sajátosságai fejleszthetők, ehhez nagyszerű játékok állnak rendelkezésünkre. Melyek ezek a játékok?

  • Koncentráción alapuló társasjátékok
  • Szabályjátékok
  • Sorrendiségen alapuló játékok
  • Fejlesztő füzetek (például „Go Einstein, Go!” , LÜK füzetek)
  • A vizuális és hallási észlelésnél is felsorolt játékok

go einstein go játék logójaA figyelem fejlettsége meghatározza a későbbi tanulási eredményeket is, amik pedig siker- vagy kudarc élményekhez vezetnek. Hogy e kettő közül melyikből gyűjt többet a gyerekünk, az befolyásolja az egész tanuláshoz való hozzáállását is.
Külön meg kell említeni a figyelemzavar-hiperaktivitás tünetegyüttest. A hiperaktív gyerek állandóan izeg-mozog, kezeivel babrál, türelmetlen, nehezen alkalmazkodik. De! Ők nem rossz gyerekek! Gyakran nagyon okosak, élesen vág az elméjük. Sajnos az önértékelésük, önbizalmuk viszont törékeny. A számukra alkalmas játék legyen egyszerű, ne tartson sokáig, intenzíven hasson valamelyik érzékszervre, az alkotás folyamata legyen a fókuszban.