4-5 évesek kudarcélmény kezelése: hajótörés

A 4-5 éves gyerek érzelmi világa

Kudarc után durcás kislány, kudarc kezelése
Kudarcot vallott durcás kislány

Amikor egy gyerek eléri a 4-5 éves kort, kezd érzelmileg önállósodni, az önbizalma pedig növekedni. Egyre gyakrabban vesz részt a többi gyerekkel szervezett közös programokban, szívesen kölcsönadja a saját játékát a társainak.

Egyre jobban élvezi a többi gyerek társaságát, kezdi felfogni, hogy a játszás közös elfoglaltság is lehet. Türelmesen kivárja míg ő kerül sorra a játékban.

Fokozatosan tudatosul benne, hogy mi a korrekt, hogy vannak viselkedési szabályok és szokások. Ez viszont oda is vezethethet, hogy nagyon szilárd ellenvéleménye lesz, amitől nehéz eltéríteni.

Egy 4-5 éves gyerek már gyakran ki tudja mutatni az együttérzését, törődését ha valaki megsérült vagy baj érte. Ugyanakkor képes érzéketlenül, sőt undokul viselkedni másokkal.Kudarc hatására durcás lesz.

Meg kell tanulnia, hogy nem mindig ő a nyertes, néha kimarad valamiből. Segíteni kell őt a kudarcélmény kezelésében, megérteni, hogy a pillanatnyi sikertelenség nem tragédia.

Hajótörés játék

A mozgással egybekötött játék több gyereket képes egyidejűleg lekötni. Legfontosabb kelléke néhány nagy méretű műanyag karika és egy síp. A nagy méret azt jelenti, hogy egy karikán belülre 3-4 gyerek is elférjen, tehát kb. 80-90 cm átmérőjű legyen.

Műanyag karika kudarc kezeléses játékhoz
Műanyag karika hajótörés játékhoz

A játék során a karikák jelentik a szigeteket, a körülöttük levő terület pedig a tengert. A gyerekek lesznek a hajók.

A játék menete a következő.

  1. Helyezzük a karikákat a földre össze-vissza, egymástól olyan távolságra, hogy a gyerekek kényelmesen tudjanak közöttük sétálni. A játék kezdetekor annyi karika legyen a földön, hogy 3-4-es csoportokban minden gyerek beférjen majd egy karikába.
  2. Sípszóra a gyerekek kezdjenek el sétálni, mintha a hajók haladnának a vizen.
  3. Amikor a játékvezető elkiáltja magát, hogy “Hajótörés!” akkor minden gyerek igyekezzen valamelyik karikába beállni. Nyilván a legközelebbit fogják először választani. Figyelmeztessük őket, hogy a karikából kifele néző állásban helyezkedjenek el. Ez a biztonságuk miatt fontos, mert ha véletlenül meglökik őket, akkor nem hanyattesés lesz a vége, hanem előre ki tud ugrani.
  4. Csak az a gyerek, azaz hajó, van teljesen a szigeten, aki mindkét lábával a karikán belül áll. Aki csak egy lábbal áll a karikában, az kiesik a játékból, és átveszi a figyelő szerepét. Figyeli, hogy a többiek szabályosan játszanak-e.
  5. Sípszóra a maradék gyerek ismét elkezd sétálni. Közben a játékvezető elvesz a földről egy újabb karikát.
  6. A játékvezető ismét elkiáltja magát, hogy “Hajótörés!” és a gyerekeknek újra valamelyik karikába kell állniuk.
  7. A kiesett játékosok félreállnak, a többiek sípszóra újra elindulnak. A földön levő karikákból pedig a játékvezető egyet megint elvesz.
  8. A játék addig folytatódik, amíg már csak 1 karika maradt a földön. A győztesek azok a gyerekek, akik az utolsó karikába 2 lábbal be tudnak állni.

A játék során kiesett gyerekeket nyugtassuk meg, hogy nemsokára ismét játszhatnak. Hangsúlyozzuk a figyelő szerepének fontosságát. Mondjuk el nekik, hogy ha most ki is estek a játékból, a következő próbálkozás után talán ők lesznek a győztesek. A kudarcélmény játékos kezelése nagyon fontos a gyerek érzelmi stabilitása érdekében. Ez a hajótörés játék éppen ezt a célt szolgálja.

Mihály Katalin