Autista gyermek és zeneterápia

Autista gyermek és zeneterápia

A nyári időszakban egyre több a szabadtéri koncert, az énekkel, hangszeres játékkal tarkított előadás. Vajon milyen kapcsolata van a zenével egy autista gyermeknek?
zeneterapia-autista-gyermek
Rengeteg autista gyermek számára a zene természetes kommunikációs csatornát jelent, szeretik a zenét. Sokuknál a zene egy olyan hidat jelent, amit kiaknázhatunk a fejlesztésük érdekében. Ezt használják ki többek között a zeneterápia során. Tudatosan nem a „zeneoktatás” szót használtam.

Mi is a különbség a zeneterápia és a zeneoktatás között?

A fő eltérés az elvárt kimenetelben rejlik. A zeneterápia során azt szeretnénk elérni, hogy a gyermek társasági-érzelmi jólétét növeljük, vagy a zene közvetítésével más képességeit fejlesszük.

A zeneoktatás viszont arra fókuszál, hogy a zenei előadáshoz (pl. hangszeres játék, ének) szükséges tudást kapja meg a nebuló. A zeneoktatásnak a legnyilvánvalóbb célja annak a tudásnak a megszerzése, amelynek birtokában a tudást másoknak is megmutathatjuk.

Mindezen túlmenően a zenei tudás növeli az önbizalmat, önértékelést, ami az élet más területét is pozitívan érinti. Persze a zene még rengeteg más előnyös tulajdonsággal bír.

A zene lényeges motivációt jelent az autista gyerekek számára, mert a zene révén más képességük is fejlődik anélkül, hogy annak a tudatában lennének.

Miért is szereti rengeteg autista gyermek a zenét?

autista gyermek enekel
A válasz talán az lehet, hogy azért, mert sokuk egyszerűen „jó” a zenében. Egy részükre a ritmus, másokra a melódia van hatással. Megint mások kiváncsiságát viszont egy bizonyos hangszer hangja kelti fel.

Különböző kutatások kimutatták, hogy sok autista gyermek zenei memóriája nagyon jó, és tökéletesen képesek elénekelni egy dalt már néhány meghallgatás után.

Az ének nagyon erősen hat az autista csemetékre. Számukra a dal olyan, mint egy ház és az otthon. A ház menedéket, védelmet nyújt. Az otthon biztonságot, kényelmet jelent, és az ott történő napi rutin események révén önazonosulást. Az ének mindezt ötvözi; a ritmus, a melódia ismétlődő, kiszámítható.

A zene képes az autista gyermekek figyelmét hosszab ideig lekötni. A számukra ismert dal ismételt éneklése sikerélményt jelent, aminek pozitív érzelmi hatása van, további motiváció forrását jelenti.

Minden autista gyermek szereti a zenét?

Nem, vannak köztük olyanok, akiket nem érdekel. Sőt, olyanok is, akik kifejezetten utálják a zenét.

Némely autista gyerek számára a zene túlságosan stimuláló, szétszórtságot eredményezhet. Ezek a gyerekek valamilyen hallási védekező mechanizmust fejlesztettek ki a nekik túl erős zenei élmények ellen.

A zeneterápia során azonban helyrehozható, a helyes mederbe terelhető ez a kellemetlen hatás. Nyugodtabb, kevésbé hars zenei környezetben megtalálják a zene számukra pozitív oldalát.

Az autista gyerekek sokszor más zenei utat járnak be, mint nem autista társaik. Az utóbbiak kicsi korukban szeretik a mondókákat, dalokat, míg az autisták szívesebben improvizálnak. Ők a maguk módján akarják felfedezni a zenét. Ha megkapják ehhez a szabdságot, ha a saját ütemükben tárhatják fel a zene rejtelmeit az érdeklődésük az egekig érhet!

Próbáljanak meg otthon is zenélni az autista gyermekkel, adjanak hangszert a kezébe és figyeljék a mosolyt az arcukon. Ez az esőbot egészen biztosan tetszeni fog!

Lejegyezte: Mihály Katalin