Figyelem játék

Nehezen tanul? Figyelmetlen?

A tanulási nehézségek mögött gyakran a figyelem hiánya, vagy csak rövid ideig tartó figyelemre való képesség húzódik. A figyelem, vagy koncentráció képessége fejleszthető. Ennek érdekében közreadunk három letölthető feladatot (forrás: activityvillage.co.uk). A feladatok végrehajtása a színezés rajzolás révén a finommotorikát is fejleszti.

Hogyan használjuk a feladatlapokat?

Először is töltse le a bocis, a kutyás és az elefántos feladatlapokat. Utána nyomtassa ki. Készítsen elő egy doboz színesceruzát és kezdődhet a játék.

Tovább olvasom

Aki nem lép egyszerre…

Aki nem lép egyszerre…

lépegető gyerekek grafikai képeGyakran hallani diákoktól, hogy nem szeretik a számtant, vagy ahogy a későbbiek folyamán nevezik, a matematikát. Nyilván ezzel a nem szeretéssel összefügg, hogy sok gyerek matek osztályzata nem is jó. Ha az okok felől érdeklődünk, az a leggyakoribb válasz, hogy “nem értem, nekem ez magas”. Szerencsére azért van bőven kivétel is! Kétségtelen, hogy a matematika is azon tárgyak közé tartozik, ami csak szilárd alapokra építhető, akinél egy lépés kimarad, annak nagyon nehéz lesz megérteni, megtanulni a következő lépést. Mindez fokozottan érvényes a diszkalkuliás gyerekekre.

Kétszer kettő holnap is négy?

A diszkalkuliában szenvedő iskolás gyerekek számára a legegyszerűbb számtani műveletek is nehézséget okoznak. Nem azért mert lusták, hanem azért mert az állapotuknak ez a következménye. A diszkalkuliás gyerek szülei már bizonyára egy csomó tájékoztatót elolvastak, beszélgettek a tanárral, fejlesztőpedagógussal. A teljes felsorolás helyett csak kiemelünk néhány jellemzőt, ami a diszkalkuliás gyerekeknél megfigyelhető.

  • Nehezen tudnak visszafele számolni, főleg kettesével vagy hármasával.
  • Nehezen tudják megjegyezni az alapvető összeadási szabályokat.
  • Nem képesek megmondani, hogy valamiből hány darab van az asztalon anélkül, hogy megszámolnák egyesével.
  • Megtanulják a szorzótábla egy részét, de másnapra el is felejtik.
  • Nehezen tudják leírni a nullákat is tartalmazó számokat. Például 3001, 2048.
  • Felcserélik a számjegyeket, például a hatvanegyet 16-nak írják, az ötvenegyet 15-nek.
  • Nehezen tudnak fejben számolni.
  • A számtan házifeladat külleme nagyon rendezetlen, az oszlopban írt számokat összevissza írják.
  • Nehezen veszik észre, hogy 6+5 ugyanaz, mint 5+6.

Hogyan segíthet a szülő?

Először is fontos, hogy a szülő megértse, hogy a diszkalkuliás gyereke milyen problémákkal küzd még akkor is ha, nem mindig tud a gyakorlatban segíteni. Ez a gyerek életkorától is függ, hiszen az alsó tagozatos kisdiáknak valószínű a legtöbb szülő tud segíteni, de a középiskolai anyagban már nem biztos. Persze kivételek itt is bőven akadnak!
A szigorúan vett technikai segítségen túl azért vannak eszközök, amit anyu vagy apu bevethet a diszkalkuliás gyerek érdekében. Íme néhány gyakorlati ötlet, amivel a nem matek tanár szülő is segíthet.

Tovább olvasom

Érted-e Hófehérkét?

Amit megértünk, könnyebben megtanuljuk

Az első osztályt most kezdő gyerekek szülei valószínű sokat gondolnak arra, hogy gyermekük hogyan boldogul majd az iskolában. Megérti-e az órán elhangzottakat, figyel-e a tanítónénire, el tudja-e végezni a kitűzött feladatokat, könnyen, vagy nehezen fog tanulni. Az első osztályos gyerek tanulással kapcsolatos élményei nagy hatással lesznek majd a későbbi évekre.
A tanulás alapjában véve az olvasottak megértése, azok alkalmazása és továbbgondolása. Ezek közül a legfontosabb a megértés. Az olvasott szöveg értéséhez elengedhetetlen előfeltétel a beszéd megértése. Ha a gyerek jól érti a beszédet, akkor igazán nagy eséllyel majd az olvasott szöveget is meg fogja érteni.Ezért célszerű a pici gyerekekhez is értelmesen beszélni, nem gügyögni.

Rajzos gyakorlatok

Ezt az értési funkciót lehet rajzos játékkal gyakorolni, ezáltal egyben a finommotorika fejlesztését is szolgáljuk. Nem kell más, mint az innen letölthető rajz, egy doboz jó minőségű színesceruza és némi fantázia.
A rajz Hófehérkét és a hét törpét ábrázolja, miközben korcsolyáznak. Nyomtassa ki a rajzot és kezdődhet a játék. A törpék helyének azonosítása céljából, a páratlan számú törpéket beszámoztuk.
A feladat a következő: a rajz alapján a szülő mondjon el 3-4 mondatos leírást, amiben valamilyen utalás van a rajzon levő figurák ruhájának színére. A gyereknek pedig az a dolga, hogy a szóbeli leírásnak megfelelően színezze ki a rajz részleteit.
Például, a szülő a következőt mondja: „Hófehérke középen áll csinos ruhájában. Fehér blúzt visel, amit szép piros gombok díszítenek. Pöttyös szoknyája is piros, de a nagy pöttyök sárgák, a kicsi pöttyök pedig feketék.” Adjon a gyereknek időt, hogy a megfelelő színre kiszínezze a gombokat, a szoknyát és a pöttyöket.

Tovább olvasom